Jdi na obsah Jdi na menu
 


Maturitní zkouška z aj

Maturitní zkouška z cizího jazyka má ve společné části MZ vždy (bez ohledu na to, zda je konána jako zkouška povinná či nepovinná) charakter komplexní jazykové zkoušky, tzn., že se skládá ze tří povinných dílčích zkoušek:

  1. didaktického testu (obsahuje dva subtesty – čtení a poslech),
  2. písemné práce,
  3. ústní zkoušky.                                                                                                                                  

Váha jednotlivých dílčích zkoušek při výsledném hodnocení je 2 : 1 : 1.
Pokud žák neuspěje u komplexní zkoušky z cizího jazyka, opakuje jen tu dílčí zkoušku/y, u které neuspěl

Specifikace zkoušky ve vybraných parametrech

 

Základní úroveň obtížnosti

 

Dílčí zkouška

Váha

Dovednost/kompetence

Vymezený čas

 

DIDAKTICKÝ TEST

 

50%

 

Poslech

 

 

35 min.

 

Čtení a jazyková kompetence

 

 

60 min.

 

PÍSEMNÁ PRÁCE

 

 

25%

 

Písemný projev

 

60 min.

 

ÚSTNÍ ZKOUŠKA

 

 

25%

 

Ústní projev a interakce

 

15 min.

Slovníky nejsou během didaktického testu povoleny. Žák může používat během testování pouze psací potřeby. Body za oba subtesty (poslech a čtení) se sčítají. Mezní hranice úspěšnosti pro celý didaktický test je 44%.

 

Hodnocení písemné práce probíhá centrálně.V průběhu testování mohou žáci používat vlastní slovníky, pokud neobsahují zvláštní přílohy věnované specificky písemnému projevu / korespondenci. Kritéria hodnocení najdete zde: http://www.novamaturita.cz/index.php?id_document=1404036139&at=1

 

Ústní zkouška

 

 

Zadání

 

Žák si losuje jedno z minimálně 5 zadání. Jednomu zadání odpovídá jeden pracovní list (s přílohami). V rámci jednoho zadání jsou ověřovány rozmanité dovednosti na třech všeobecných a jednom specifickém / oborovém tématu.

 

 

 

Formát

 

4 široce otevřené úlohy – každá na jiné téma (všeobecná témata jsou uvedena v katalogu požadavků pro příslušný cizí jazyk, specifická témata si stanovuje škola v souladu s RVP a ŠVP).

 

 

Hodnocení

 

 

Hodnocení podle centrálně stanovených kritérií.

 

Povolené pomůcky

 

 

Slovníky, doplňkové stimuly (např. obrazový materiál, mapa, čtenářský deník).

Mezní hranice úspěšnosti je stanovena na 44%, tzn., že žák uspěje v ústní zkoušce, pokud dosáhne nejméně 18 bodů z 39 možných.

 

Příspěvky

Okruhy témat k maturitní zkoušce z aj

17. 1. 2013